Ai întrebări?
0264 312 039

Întrebări frecvente

Copiii sunt primiți începând cu ora 7:30, odată cu sosirea cadrelor didactice, iar plecarea lor se face în intervalul 12-12:30 pentru programul normal și 16-17 pentru programul prelungit.
Din motive igienico-sanitare, dar și pentru creșterea autonomiei personale a copiilor, preșcolarii sunt preluați de la intrarea în grădiniță de către personalul u9nității și la plecare sunt predați către părinți/aparținători.
Program Prelungit:
  • 1 grupă mică 25 copii
  • 2 grupe mijlocii 40 copii
  • 1 grupă mare 30 copii
Program Normal:
  • STRUCTURA 1 – o grupă combinată 25 copii
  • STRUCTURA 2 – o grupă combinată 25 copii
  • STRUCTURA 3 – o grupă mică/mijlocie – 18 copii / o grup mare – 18 copii
Înscrierile/reînscrierile în grădiniță se fac conform legislației în vigoare, după Metodologia de înscriere, actualizată anual prin ordin de Ministru.
Documentele necesare înscrierii în grădiniță sunt specificate în Metodologia de Înscriere emisă prin OM, anual; în general dosarul trebuie să conțină documentele de identitate în copie (certificat naștere copil, buletine părinți ), cerere de înscriere tip (completată de secretariat) și în cazul celor care optează pentru program prelungit sunt necesare adeverințe care să ateste statutul de angajat (pentru fiecare dintre părinți).
Începând cu 01.09.2022 este de 15 lei/zi/copil.
Taxa de hrană se achită în primele 15 zile lucrătoare ale lunii în curs, fie la administrație cash, fie on-line în comtul care va fi comunicat părinților odată cu încheierea contractului educațional.
Se anunță cadrele didactice înainte de a lipsi (motive personale). Dacă lipsește din motive medicale se va întoarce cu aviz de frecventare colectivitate, eliberat de medicul de familie.
Da, este posibil. Acest lucru va fi specificat în contractul educațional încheiat la începutul anului școlar sau părintele/tutorele va da o declarație și va prezenta C.I, a persoanei împuternicite să preia copilul de la grădiniță.
Programul de funcționare a grădiniței este aprobat în fiecare an, în ședința Consiliului de Administrație la 1 septembrie pentru anul în curs: grădinița este deschisă în toate vacanțele școlarecu excepția Crăciun-Anul Nou și luna August, precum și în situații speciale: în vederea efectuării concediului de odihnă a personalului unității sau lucrări de reabilitare, igienizare etc.
Se efectuează zilnic la grădinița cu PP și periodic sau la cerere la grădinița cu PN.
Se prepară în bucătăriea proprie după meniurile care sunt prestabilite în funcție de necesarul caloric potrivit vârstei, atent supraveghiat, avizat de medicul colectivității.
Prin intermediul Cabinetului de Asistență Psihopedagogică copiii înscriși în grădinița noastră beneficiază de suportul însoțirii dezvoltării lor emoționale, cognitive, relaționale. Doamna consilier Stanca Olteanu Moduna va fi prezentă la cabinet conform orarului afișat.
Te așteptăm în vizită la noi, cu multe zâmbete și copii ștrengari